Search

3 units x Xue Fu Zhu Yu Wan

3盒 x 血府逐瘀丸 (10's x 9g)
RM 135.00

i h
SKU: HW-HF1315-V1

血府逐瘀丸功能主治 活血祛瘀,行气止痛。 主治瘀血内阻之头痛或胸痛,内热瞀闷,失眠多梦,心悸怔忡,急躁善怒。 本品主要用于头痛、眩晕、脑损伤后遗症、冠心病、心绞痛等。

Also Bought

5 units x Guan Xin Tai Wan

5盒 x 冠心泰丸 (6's x 6g)
RM 249.00